Otevřená spisová služba

Aplikace otevřené spisové služby byla vytvořena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Národním archivem a oblastními archivy. Společnost blue.point Solutions, s. r. o. je technickým partnerem projektu a nabízí svým zákazníkům zajištění kompletních služeb nasazení, provozu a aktualizace aplikace.

Spisová služba

Nevíte k čemu je spisová služba, na co se používá a jaké jsou zákonné povinnosti?

Aplikace

Co všechno nabízí aplikace Mojespisovka a jaké jsou její hlavní přednosti.

Vyzkoušejte

Vyzkoušejte si, jak naše spisová služba vypadá a jak se ovládá.

Objednat

Líbí se vám aplikace Mojespisovka a chtěli byste ji nasadit i u vás?

Aplikace open-source spisové služby vznikla jako společný projekt organizace OSS Alliance a Ministerstva vnitra ČR s cílem nabídnout obcím a městům v ČR otevřený systém pro splnění zákonných povinností týkajících se vedení spisové služby.

Při vývoji aplikace autoři důsledně dbali na dodržování standardů ISVS, na bezpečnost dat proti ztrátě či zneužití a samozřejmě na jednoduchost uživatelského rozhraní. Díky tomu nečiní ovládání aplikace problémy ani úplným začátečníkům. Celý systém je koncipován tak, aby se zamezilo opakovanému zadávání stejných informací.

Aplikace open-source spisová služba pro veřejnou správu je výkonný nástroj pro vedení spisové agendy organizací veřejné správy v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhláškou č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění.

Aplikace je určena především veřejné a státní správě - městům, obcím, archivům a dalším institucím. Nicméně jde o open-source aplikaci a používat ji mohou i jiné subjekty v rámci ČR i zahraničí.

Samotná aplikace je šířena pod licencí EUPL a za používání aplikace neplatíte žádné poplatky. Navíc můžete program libovolně upravovat dle vlastních potřeb, dále jej rozšiřovat nebo napojovat na vaši stávající IT infrastrukturu. Pokud budete potřebovat další služby jako je školení, konzultace nebo pomoc s implementací aplikace, můžete se na nás obrátit.

Aplikaci můžete zdarma získat po registraci v sekci soubory.